Výsledky vyhľadávania pre rak nemecky

ANŠLUS násilné pripojenie, zabranie územia cudzieho štátu, anexia, podľa násilného pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938 = nemecky der Anschluss
BARACKE barak, po nemecky
BRAUN nemecký/americký raketový fyzik a konštruktér (Wernher von, 1912-1977)
BRENNER horák, po nemecky
LANDSMANŠAFT súčasť názvu jednej z krajanských organizácií v Rakúsku a Nemecku združujúcich odsunutých Rakúšanov a Nemcov, kedysi svojpomocná organizácia nemeckých študentov pochádzajúcich z jedného mesta alebo oblasti
LEINBURG rakúsky/nemecký spisovateľ a prekladateľ, rodák z Bratislavy (Gottfried, 1825-1893)
OBERTH nemecký raketový konštruktér (Hermann Julius 1894-1989)
SARG rakva, po nemecky
SCHEMEN prízrak, strašidlo, po nemecky
SPAEMANN nemecký filozof, predstaviteľ postmodernej filozofie, zaoberá sa hlavne praktickou a politickou filozofiou (Robert, *1927)