Výsledky vyhľadávania pre ras

À LA HAUSSE v burzovej praxi špekulácia na rast kurzov cenných papierov
AAB Associação dos Arquivistas Brasileiros
ABATIT druh nerastu
ABIÓNOZA chyba rastlín vyvolaná fyzikálnymi a chemickými vplyvmi
ABLAKTÁCIA odstavenie mláďaťa, spôsob šľachtenia rastlín
ABLAKTÁCIA spôsob šľachtenia rastlín, druh štepenia vrúbľom
ABLAST zaniknutie rastlinného orgánu
ABORT ablast, zakrpatenie rastlinného orgánu (biol.)
ABORTÁCIA zakrpatenie v raste
ABUTILON ozdobný izbový kvet, latinský názov rastlinného rodu podslnečník