Výsledky vyhľadávania pre ren

AAB Arbejdernes Andels Boligforening
AB OVO od začiatku (pren.), od vajca, z vajca (z lat.)
ABANDONOVAL prenechal štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALA prenechala štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALI prenechali štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALO prenechalo štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVANIE prenechanie
ABANDONOVAŤ prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla
ABANDONOVAŤ prenechať štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONUJ prenechaj štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla