Výsledky vyhľadávania pre rety

ABIR vymretý kočovník
AHET alternatívne meno egyptskej bohyne mehetverety
AHET bohyňa Mehetverety, egyptská bohyňa pravodstva (Mehetveret)
AMARAK okrasný poloker z Kréty
AMERIKA slangový výraz pre výrobok vyrobený v Amerike, napr. cigarety
AMERIKA slangový výraz pre výrobok vyrobený v Amerike, napr. cigarety amerikán človek, ktorý odišiel za prácou do Ameriky, krasokorčuliarska figúra prti jazde dozadu
AMONIT vymretý predhistorický mäkkýš
ANTROPOLÓGIA náuka o človeku, o pôvode, vývoji a zákonitostiach fyzických zmien človeka, o vývoji ľudských plemien, výskum postavenia človeka vo svete, výskum malých, uzavretých systémov
AUTODRÓM skúšobná a závodná dráha pre motorové vozidlá, tvoriaca uzavretý okruh, zábavná atrakcia v lunaparkoch, dvojsedadlové autíčka s elektrickým pohonom
AVAR vymretý kočovník