Výsledky vyhľadávania pre rola

ALDA postava v Piesni o Rolandovi
AUDIT audítorská správa, finančná kontrola
AUDIT hĺbková kontrola
AUDIT revízia účtov, kontrola účtovníctva
AUTOCENZÚRA kontrola vlastného diela
BAIER švajčiarsky šachista (Roland, *1954)
BARTHES francúzsky literát, esejista a semiológ, jedna z ústredných postáv štrukturalizmu (Roland, 1915-1980)
BONITÁCIA kontrola alebo odhad akosti, odborné hodnotenie kvality napr. pôdy alebo hospodárskych zvierat
BONITÁCIA kontrola alebo odhad akosti, odborné ohodnotenie kvality
CARDANO taliansky matematik, filozof a astronóm (Gerolamo, 1501-1576)