Výsledky vyhľadávania pre rozprava expr.

DUDUKAJÚ potichu sa rozprávajú (expr.)
ĽAPOTAŤ rozprávať, tárať, bľabotať (expr.)
ĽAPTAŤ rozprávať, tárať, bľabotať (expr.)
NAHUČ narozprávaj (expr.)
NAHUDIE narozpráva (expr.)