Výsledky vyhľadávania pre rozrušovanie hornín

ERÓZIA zosuv pôdy, rozrušovanie hornín vodou a vetrom
KORÁZIA obrusovanie a rozrušovanie hornín pevnými časticami, abrázia