Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ružo

AAT japonský ružový drahokam
AERÓBIA športové náčinie, lietajúci plastový krúžok
AGLUTINÁCIA forma združovania predstáv
AGREGÁCIA zoskupenie, združovanie, zhlukovanie, spojovanie
ALIANCIA spojenectvo, spolčenie sa, príležitostné a dočasné združovanie rôznych druhov živočíchov
ANNULET krúžok, po anglicky
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv
ASOCIAČNÝ združujúci, pričleňujúci, spojovací, združovací záujmom spoločnosti, bezohľadný, nespoločenský človek
ASOCIATÍVNY združovací, spolčovací, zjednocovací, zlučovací
ASOCIOVAŤ združovať, spájať