Výsledky vyhľadávania pre síkať

ALKALOID dusíkatá zásaditá látka so silným, často jedovatým účinkom na ľudský organizmus, látka rastlinného pôvodu
AMID organická aj anorganická zlúčenina obsahujúca aminoskupinu – NH2, dusíkatý derivát organických kyselín
AMIDÍN derivát uhľovodíkov, dusíkatá organická zlúčenina
AMÍN dusíkatá látka
AMINOSKUPINA dusíkatá atómová skupina pre amíny
AZOTÚRIA zvýšené vylučovanie dusíkatých látok močom
BETAÍN dusíkatá látka nachádzajúca sa v rastlinných aj živočíšnych organizmoch
BETAÍN dusíkatá látka v rastlinných i živočíšnych organizmoch
DANBURIT vínovožltý nerast, borosikát vápenatý
DESICCATOR desikátor vysušovač