Výsledky vyhľadávania pre súhrn prístrojov

ARMATÚRA súhrn prístrojov a príslušenstva strojov a zariadení na zaistenie riadneho chodu (regulačnej, meracej a inej časti), prídavné zariadenia ku strojom, oceľová výstuž stavebných nosných prvkov
AUTOMATIKA súhrn prístrojov, strojov, zariadení pracujúci za určitých podmienok bez potreby ľudského zásahu, automatický systém