Výsledky vyhľadávania pre súmernosť podľa niekoľkých osí súmerností alebo rovín

POLYSYMETRIA súmernosť podľa niekoľkých osí súmerností alebo rovín