Výsledky vyhľadávania pre sachov hra

HALMA spoločenská hra na šachovnici
MAT prehra v šachu, porážka súpera v šachu, koniec šachovej partie, šachová prehra
PARTIA úryvok, časť, jednotlivá hra, napríklad šachová alebo kartová, v prenesenom význame partner pre výhodný sobáš
SIMULTÁNNY súčasný, súdobý, prevádzaný súčasne, napr. šachová partia jedného proti niekoľkým hráčom a pod., spoločný, nedeliteľný
ŠACH hra na šachovnici, stolová hra
TARRASCH nemecký šachový veľmajster jeden z najlepších svetových hráčov na prelome 19. a 20. storočia (Siegbert 1862-1934)
ULT šachová pozícia, vyhraté postavenie v šachu