Výsledky vyhľadávania pre semitsky b

ARAMEJČINA odumrelý semitský jazyk, ktorým boli napísané niektoré časti biblie
ATTAR semitský boh
BAAL starosemitský boh Slnka
BAAL starosemitský boh slnka, najvyšší babylonský boh, fenický boh dažďa
EL semitský boh, všeobecný názov boha u semitských národov
MAGREFA semitský hudobný nástroj
SAHAR západosemitský boh
SEMITOLÓGIA odbor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou semitských národov