Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre skratka kon

AKONT akontácia (skr.)
ANK Africký národný kongres (skr.)
BEO balíček ekonom. opatrení (skr.)
CC skr. výrazu Corps Consularie, konzulárny zbor (medzinárodnéoznačenie konzulárnych vozidiel)
CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (skr.), Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií (angl. skr.)
COMMONWEALTH skr. výrazu British Commonwealth of Nations, Britské spoločenstvo národov, konštitučné spojenie Veľkej Británie a domínií
DKR Demokratický kongres Rómov (skr.)
EEK Európska ekonomická komisia (skr.)
EI ekonomický inštitút (skr.)
EIRP Effective Isotropic Radiated Power, efektívny izotropicky vyžiarený výkon (angl.skr.)