Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre slabé

ABSORPCIA objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej látky v druhej
ABSORPCIA objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej látky v druhej, zoslabenie zvuku, elektromagnetického žiarenia
ABSORPCIA zoslabenie, pohlcovanie zvuku a žiarenia pri prechode cez látku
ABÚLIA chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť (lek.)
ADYNAMIA zoslabenie orgánov dôležitých pre život
ADYNAMIA zoslabenie životne dôležitých orgánov
AMBLYAKÚZIA oslabený sluch nedoslýchavosť
APATIA nezáujem, ľahostajnosť, nečinnosť, oslabenie reakcií voči prichádzajúcim podnetom
ATENUÁCIA oslabenie, zoslabenie
BCG oslabený mikrób tuberkulózy na prípravu očkovacej látky proti tejto chorobe