Výsledky vyhľadávania pre slachticky rod

ABAZA ruský šľachtický rod
ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu, označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ABBÉ vychovávateľ v šľachtických rodinách
APANÁŽ dôchodok členov panovníckych alebo šľachtických rodín, vreckové, trvalý príjem
APANÁŽE dôchodky členov šľachtických rodín
BEBEK uhorský šľachtický rod
LARA španielsky šľachtický rod
MINORUM GENTIUM latinsky: nižšieho rádu, vo feudalizme označenie šľachtických rodov nedávno povýšených, na rozdiel od tzv. Rodovej, teda starej šľachty
ORSINI taliansky šľachtický rod
ROHAN francúzsky šľachtický rod