Výsledky vyhľadávania pre slachticky rod

ABAZA ruský šľachtický rod
ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu, označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ABBÉ vychovávateľ v šľachtických rodinách
APANÁŽ dôchodok členov panovníckych alebo šľachtických rodín, vreckové, trvalý príjem, pravidelná finančná podpora
APANÁŽE dôchodky členov šľachtických rodín
BEBEK uhorský šľachtický rod
LARA španielsky šľachtický rod
MINORUM GENTIUM latinsky: nižšieho rádu, vo feudalizme označenie šľachtických rodov nedávno povýšených, na rozdiel od tzv. Rodovej, teda starej šľachty
ORSINI taliansky šľachtický rod
ROHAN francúzsky šľachtický rod