Výsledky vyhľadávania pre sled postupnost

PORADIE postupnosť, sled
SEKVENCIA následnosť, postupnosť, prenesenie hudobného motívu o stupeň vyššie alebo nižšie, sled filmových záberov toho istého motívu, nálady a pod.