Výsledky vyhľadávania pre slovenský vynalezca

BAHÝĽ slovenský stavebný a strojný inžinier, letecký konštruktér a vynálezca vrtuľníka, dôstojník, autor mnohých patentov (Ján, 1856-1915)
BANIČ slovenský konštruktér a vynálezca padáku (Štefan, 1870-1941)
KAHIĽ slovenský vynálezca, Ján (1856-1916)
KEMPELEN slovenský polytechnik, konštruktér a vynálezca (Wolfgang, 1734-1804)
MURGAŠ slovenský vynálezca, priekopník bezdrôtovej telegrafie (Jozef, 1864-1929)
PETRIKOVICH slovenský architekt, archeológ a vynálezca (Samuel, 1855-1919)
PETZVAL slovenský fyzik, matematik, optik a vynálezca (Jozef Maximilián, 1807-1891)
SEGNER nemecký/slovenský fyzik, lekár, astronóm, botanik, matematik a vynálezca (Johann Andreas von, 1704-1777)