Výsledky vyhľadávania pre slovenský geolog

ANDRÁŠ slovenský geochemik, dlhoročný pracovník Geologického ústavu SAV, od roku 2003 vedúci pracoviska Geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici (Peter, *1953)
ANDRUSOV slovenský geológ, zakladateľ modernej slovenskej geológie (Dimitrij, 1897-1976)
BERNÁTH slovenský geológ, banský inžinier a banský odborník (Ján, 1899-1976)
BROSKA slovenský geológ (Igor, *1955)
BYSTRICKÝ slovenský geológ (Ján, 1922-1986)
CAMBEL slovenský geochemik a geológ (Bohuslav, 1919-2006)
ČINČÁR slovenský geológ a vysokoškolský pedagóg (Július, 1919-1979)
FUSÁN slovenský geológ (Oto, *1922)
GESELL slovenský geológ (Alexander, 1839-1919)
HLÔŠKA slovenský banský inžinier a geológ (Samuel, 1890-1983)