Výsledky vyhľadávania pre slovenský spisovateľ a pedagóg

ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
BAYER slovenský spisovateľ, filozof a pedagóg, najvýznamnejší predstaviteľ Prešovskej školy, stúpenec Francisa Bacona (Ján, 1630-1674)
BLASIUS slovenský spisovateľ, prekladateľ, pedagóg (Andrej, ???-1715)
BOBOK slovenský spisovateľ, rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, teológ a pedagóg (Jozef, 1837-1906)
BODO slovenský pedagóg, právnik a spisovateľ (Matej, 1690-???)
BÚTORA slovenský sociológ, spisovateľ, vysokoškolský pedagóg a diplomat (Martin, *1944)
DANKÓ slovenský teológ, pedagóg, spisovateľ a prepošt v Katedrále svätého Martina (Jozef, 1829-1895)
DEKAN slovenský archeológ, historik, umenovedec, vysokoškolský pedagóg, akademik SAV a ČSAV, spisovateľ, publicista (Ján, 1919-2007)
DOBŠINSKÝ slovenský evanjelický kňaz, folklorista, zberateľ ľudovej slovesnosti, pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok, prekladateľ, publicista, redaktor, kritik, básnik, literárny historik (Pavol, 1828-1885)
FIALA slovenský spisovateľ (básnik, dramatik) a pedagóg (Jakub, 1697-1733)