Výsledky vyhľadávania pre slovensky basnik pa

BUNČÁK slovenský básnik, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, publicista, prekladateľ (Pavel, 1915-2000)
DOBŠINSKÝ slovenský evanjelický kňaz, folklorista, zberateľ ľudovej slovesnosti, pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok, prekladateľ, publicista, redaktor, kritik, básnik, literárny historik (Pavol, 1828-1885)
HLBINA slovenský básnik, teoretik a prekladateľ (Pavol Gašparovič, 1908-1977)
HOROV slovenský spisovateľ (básnik), zaslúžilý umelec (Pavol, 1914-1975)
HUDÁK slovenský básnik a novinár (Pavol, *1959)
HVIEZDOSLAV slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ, jeden z vedúcich osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry vôbec (Pavol Országh, 1849-1921)
KOYŠ slovenský básnik a redaktor (Pavel, 1932-1993)
MAURUS slovenský básnik a prozaik, autor Legendy o pustovníkoch Svoradovi-Andrejovi a Benediktovi a päťkostolský (Pécs) biskup (1000/1001- okolo 1070)
OLIVA slovenský básnik katolíckej moderny a rímskokatolícky kňaz (Pavol Ušák, 1914-1941)
SURŽIN slovenský spisovateľ - básnik (Pavol, 1939-1992)