Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre slušne

ARCHIVÁR príslušne vzdelaný pracovník archívu
BAS mužský hlboký hlas, harmonický základ skladby, najhlbší člen príslušnej nástrojovej skupiny alebo nástroja
BAS najhlbší člen príslušnej nástrojovej skupiny alebo nástroja
DEKÓRUM kultivovanosť slušné chovanie slušnosť zdvorilosť
EMBOLOFRÁZIA porucha reči spôsobená vsúvaním hlások alebo slov nepatriacich do príslušného slova alebo vety, embolália
FAIRLY slušne, po anglicky
FÉR poctivé, slušné
IDENTIFIKOVAŤ zisťovať totožnosť, určovať základné vlastnosti jednotlivca alebo predmetu za účelom jeho zaradenia do príslušnej prírodovedeckej skupiny
KLIMAX obdobie zániku pohlavnej činnosti ženského organizmu, klimaktérium, prechod, vrcholné štádium vývoja vegetácie v príslušnej biocenóze, najvyšší stupeň niečoho
KOREKTNÝ správny, presný, bezchybný, upravený, zodpovedajúci zásadám slušného styku medzi ľuďmi