Výsledky vyhľadávania pre sol kyseliny kremičitej

FLUÁT soľ kyseliny fluorokremičitej, veľmi prudký jed