Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre sova zast

AKTUÁR súdny zapisovateľ (zast.)
AVANŽIROVAL avansoval (zast.)
DEFLÁCIA zvyšovanie hodnoty peňazí odčerpaním časti bankoviek, opatrenie na zastavenie inflácie, trvalý pokles cenovej hladiny a rast kúpnej sily menovej jednotky, odnos vetrom, odvievanie voľných častíc zvetralých hornín
DETERENT zastrašovací prostriedok alebo metóda
HROZIŤ zastrašovať
IMPOSTOR podvodník, falšovateľ (zast.)
INTIMIDÁCIA zastrašovanie, nátlak
MARIATEGUI peruánsky spisovateľ, filozof, novinár, činiteľ robotníckeho hnutia, zástanca marxizmu (José Carlos, 1895-1930)
TAWNEY anglický spisovateľ, ekonóm, historik, sociálny kritik a univerzitný profesor, vedúci zástanca kresťanského socializmu (Richard Henry, 1880-1962)
TERORIZMUS súhrn metód hrubého zastrašovania použitím násilia a sily, spravidla s politickým podtextom, zastrašovanie protivníkov násilnými metódami