Výsledky vyhľadávania pre st. herec

SOMMER st. nemecká herečka (Elke)
THESPIS grécky herec považovaný za zakladateľa prvých divadelných foriem (6. st. pred. Kr.)