Výsledky vyhľadávania pre povodne dielo

KÓPIA opis, obťah, rozmnoženina, otlačok, nepôvodné dielo napodobňujúce originál, mechanicky vyrobený ďalší exemplár
ORIGINÁL pôvodná vec alebo dielo, pravzor, pôvodné vyhotovenie, prvotlač, znenie v pôvodnom jazyku