Výsledky vyhľadávania pre staro zbran na 5 písmen

ČAKRA kruh, kolo, slnečný kotúč, symbol vznikania a zanikania, symbol behu času, staroindická vrhacia zbraň
TARAN staroveká zbraň