Výsledky vyhľadávania pre starogermA

ALAMAN Starogermán, príslušník starogermánskeho kmeňa
ALAMANI Starogermáni
ALAMANKA Starogermánka
ALAMANKY starogermánky
ALEMAN Starogermán, Alaman
ALEMANI Starogermáni, Alamani
ANGLOSAS príslušník starogermánskeho kmeňa
ANGLOSASKÝ vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky
BUR starogermánsky praboh
DONAR starogermánsky boh búrky a hromu