Výsledky vyhľadávania pre stna

ABAKO oblastná politická strana v Kongu (1950-1965)
ABASI iránska hmotnostná jednotka na perly
AC Agir ensemble contre le Chômage, francúzska organizácia na obranu nezamestnaných
AČAN čínska národnostná skupina
AČE indonézska národnostná skupina, indonézska národnosť
AČE národnostná skupina v Indonézii
ADARME hmotnostná jednotka v Chile, čílska hmotnostná jednotka, čílska jednotka hmotnosti
ADMINISTRATÍVA zamestnanci štátnej a hospodárskej správy
AGÁT vysoký listnatý strom s výrazne voňavými kvetmi a ostrými tŕňmi, patriaci do čeľade bôbovitých
AINU praobyvateľ, najstarší obyvateľ Japonska, národnostná skupina Japonska