Výsledky vyhľadávania pre stránil sa

NEUROTÓMIA chirurgické preťatie nervu (aby sa odstránila bolesť)
ODSALA odstránila saním
ODSALO saním odstránilo
SČESAL česaním odstránil