Výsledky vyhľadávania pre suhrn nazorov

IDEOLÓGIA súhrn názorov a teórií zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, ktoré zodpovedajú materiálno-ekonomickým podmienkam danej spoločnosti alebo triedy
KRÉDO súhrn názorov
LIBERALIZMUS súhrn politických a ekonomických názorov vyslovujúcich požiadavku úplnej politickej a ekonomickej voľnosti
LIBERTARIANIZMUS súhrn pravicových politických a ekonomických názorov nadväzujúcich na klasický liberalizmus, v americkom prostredí liberalizmus
SMER súhrn zásad, názorov v tom istom čase v určitej oblasti (pren.)