Výsledky vyhľadávania pre suzovat expr

ZJEDAŤ sužovať, trápiť (expr.)
ŽRAŤ znepokojovať, trápiť, sužovať, zožierať, zlostiť (expr.)