Výsledky vyhľadávania pre v reci

ACOMPAGNATO recitatív s doprovodom orchestra
AFEKTOVANOSŤ strojená, prehnaná dokonalosť v prejavoch, chovaní, precíznosť, škrobenosť
AFTONGIA porucha reči nervového pôvodu, prejavujúca sa kŕčmi svalov jazyka
AKCENT prízvuk, dôraz, znamienko prízvuku, spôsob výslovnosti, svojráznosť v rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia
AKURÁTNOSŤ presnosť precíznosť, starostlivosť
ALÁLIA vývinová chyba reči
ALERGÉN antigén spôsobujúci alergickú precitlivelosť s tvorbou imunoglobulínu E, liečebný prípravok na diagnostiku a liečbu alergických ochorení
ALERGIA imunitná precitlivelosť
ALERGIA precitlivenosť
ANAFYLAXIA druh alergie, precitlivelosti na cudzorodú bielkovinu