Výsledky vyhľadávania pre svatý z lat

IKONODÚLIA uctievanie obrazov svätých, ikonolatria
SANKT svätý (z lat.)