Výsledky vyhľadávania pre sviatok u zidov

CHANUKA osemdňový židovský sviatok pripomínajúci víťazstvo Makabejských a znovuvysvätenie jeruzalemského chrámu v roku 164 pred n.l., sviatok svetiel
ŠÁBES odpočinutie, židovský sviatok, siedmy deň v týždni (sobota), deň pokoja a bohoslužieb, sabat