Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Získajte 50 krížoviek zdarma. » Stiahnuť krížovky «

Výsledky vyhľadávania pre tá, po lat

AKVAVIT z latinského slova aqua vitae, voda života, po latinsky, živá voda, liehovina
AUREA zlatá, po latinsky
BLATA blatá, po česky
EA tá, po latinsky
ENS entita, bytie, podstata, bytosť, súcno (filoz., po latinsky)
FRITA pórovitá filtračná hmota, filtračná látka
HACIENDA väčšia poľnohospodárska usadlosť v Latinskej Amerike, chata, vidiecka usadlosť
HODEN varlata, po nemecky
HOLD okázalá pocta, verejná pocta, výkupné, vynútený poplatok vo vojne
ITER cesta, po latinsky