Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre týkajúci sa ós

ADVOKÁTSKY týkajúci sa advokáta a jeho činnosti
ANARCHISTICKÝ týkajúci sa anarchizmu, neuznávajúci disciplínu, zákonnosť a poriadok
ARISTOKRATICKÝ týkajúci sa aristokracie, šľachtický, vznešený, jemný, uhľadených spôsobov
AUDIO- prvá časť zložených slov s významom sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkajúci sa počuteľnosti
BARICKÝ tlakový, týkajúci sa atmosferického tlaku
BRAKICKÝ poloslaný, napr. voda pri ústí riek do mora, týkajúci sa brakických vôd
ENDOKRINNÝ týkajúci sa žliaz s vnútornou sekréciou, majúci schopnosť vnútornej sekrécie
FALICKÝ týkajúci sa mužského pohlavného údu, falosu
HUMANITNÝ vzťahujúci sa k literatúre, jazykom a iným vedám, týkajúci sa spoločnosti a človeka, dobročinný, ľudomilný
CHROMATICKÝ farebný, postupujúci v poltónoch, týkajúci sa farieb, súvisiaci s chromatikou