Výsledky vyhľadávania pre tak či tak na 7 písmen

AMADÍNA malý, zavalitý africký farebný vták, orientálny vtáčik, i amandína
ATACAMA púšť v Chile (Čile) (Atakama)
BREHUĽA vták hniezdiaci v brehoch
BROUSEK český herec a recitátor (Otakar, *1924)
KABELÁŽ súhrn činností spojených s vytyčovaním trasy káblov, ich uložením atď., súhrn takto uložených káblov
KRKAVEC väčší čierny vták
METRIKA náuka o rytmických formách básnického jazyka, v matematike pojem z teórie metrických priestorov, v hudbe náuka o rôznych druhoch taktu a ich funkciách
MUCHÁRIK vták živiaci sa hmyzom
NICKERL český zoológ nemeckej národnosti, botanik, entomológ – lepidopterológ a koleopterológ, vysokoškolský profesor, doktor medicíny (Otakar, 1838-1920)
PELIKÁN vodný vták podobný bocianovi