Výsledky vyhľadávania pre tak ako na sposob

À LA tak ako, na spôsob, podľa
À LA tak ako, na spôsob, podľa
HABITUS súbor takých vonkajších znakov rastlín, ktorý je podmienený prispôsobovaním sa prostrediu a dedičnými vlohami (bot.)