Výsledky vyhľadávania pre tat vrch

BARANEC vrch v Západných Tatrách
BEŇUŠKA vrch v Nízkych Tatrách
BOBROVEC slovenský vrch v Západných Tatrách
BYSTRÁ slovenský vrch v Západných Tatrách
DORDON statigrafický stupeň vrchnej kriedy
ĎUMBIER najvyšší vrch Nízkych Tatier
CHOPOK slovenský vrch, vrch v Nízkych Tatrách (2024m.n.m.)
JAVORINKA slovenský vrch v Nízkych Tatrách
KLIN vrch v Západných Tatrách
KONDOMÍNIUM spoluvláda, spoločné držanie nejakého štátneho územia dvomi alebo viacerými štátmi pod spoločnou zvrchovanosťou