Výsledky vyhľadávania pre teľa po sp

AKROMEGÁLIA chorobné zväčšenie okrajových častí tela spôsobené poruchou činnosti hypofýzy
BOX mäkká teľacia alebo hovädzia koža s hladkou lícnou stranou, pästiarsky šport, pokyn rozhodcu na pokračovanie boxerského zápasu, oddelené, ohradené miesto napr. v reštaurácii alebo kaviarni, väčšie zariadenie na chladenie
FAKTOR spoločný názov pre násobenca a násobiteľa (mat.)
GARGANTUA hrdina románu francúzskeho spisovateľa Rabelaisa, so synom Pantagruelom symbol pôžitkárstva
CHAMELEÓN hmyzožravý plaz, ktorý sa farbou tela prispôsobuje okoliu, v prenesenom zmysle človek meniaci často svoje presvedčenie a názory
IMOBILIZÁCIA znehybnenie časti tela obväzom alebo iným spôsobom
INFORMÁTOR ten, kto podáva informácie alebo správy, donášač, starší názov pre domáceho učiteľa
INJEKCIA vstreknutie liečebnej látky do tela, látka takto vstrekovaná, spevnenie pôdy alebo stavby vstrekovaním betónu a iných látok, vstrekovanie, vstrek, vtlačenie tekutého magmatu do trhlín v horninách
KOMPLIC spoluvinník, spoločník páchateľa trestného činu
KONŠTITÚCIA usporiadanie, stavba živého organizmu, usporiadanie atómov v molekule, telesné a osobnostné znaky jedinca, stavba tela, ústava