Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre tel spo

ABC American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť, televízna stanica v USA
ABORDÁŽ uviazanie lode u brehu, zrážka lodí, spôsob boja na mori, pri ktorom sa nepriateľské lode spojili a začal sa boj muža proti mužovi
ADAPTÉR kto robí adaptáciu, prispôsobovateľ, upravovateľ
ADAPTOVATEĽNÝ upraviteľný, prispôsobiteľný
ADMINISTRÁCIA hospodárska a technická správa vydavateľstva
AGAMEMNÓN mykénsky kráľ a hlavný veliteľ spojených achájskych vojsk v trójskej vojne, syn kráľa Átrea a jeho manželky Áeropy
AGRAFIA chorobná neschopnosť písať, spôsobená poškodením mozgu bez straty inteligencie
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndróm získaného zlyhania imunity, smrteľné ochorenie, spôsobené retrovírom HIV
AKCIONÁR majiteľ akcie, podielnik akciovej spoločnosti
AKROMEGÁLIA chorobné zväčšenie okrajových častí tela spôsobené poruchou činnosti hypofýzy