Výsledky vyhľadávania pre tesárska

ČI tesárska stopa
KRAMĽA železná svorka na spájanie trámov, tesárska skoba
TEŠLA tesárska sekera
TOPOR široká tesárska sekera