Výsledky vyhľadávania pre to madarsky

ABA-NOVÁK maďarský maliar a grafik, autor monumentálnych nástenných obrazov (Vilmos, 1894-1949)
ABAFI-AIGNER maďarský spisovateľ, nakladateľ, knihkupec, historik a entomológ–lepidopterológ nemeckého pôvodu (Lajos, 1840-1909)
AEROLIT druh maďarských betónových dutých tvárnic so železnou vložkou (zastar.)
AGÓI maďarský potok
AKI ktorý, po maďarsky
ALANYI podmetový, po maďarsky
ÁLLAT dobytok, zviera, po maďarsky
ANGYAL maďarský historik žijúci na Slovensku (Béla, *1958)
ARATÓ maďarský marxistický historik, vysokoškolský profesor, rodák z Komárna (Endre, 1921-1977)
ARRA na to, po maďarsky