Výsledky vyhľadávania pre trh po

ABLÁCIA topenie meteorického telesa a strhávanie kvapôčiek z jeho povrchu v zemskej atmosfére (astr.)
AJA trhlina, po španielsky
APTP aktívna politika trhu práce (skr.)
BAZÁR orientálne trhovisko, väčšie obchodné stredisko, najčastejšie na predaj použitých alebo menej kvalitných predmetov
BRIŠKA slovenský ekonóm, vysokoškolský profesor, predstaviteľ slovenskej politickej ekonómie trhového hospodárstva (Rudolf, 1908-1971)
CUKAŤ potrhávať
DEMASKOVAŤ odmaskovať, strhnúť masku, odhaliť, ukázať pravú podobu
DERMARKT trh, po nemecky (s členom)
EXPO veľtrh, po anglicky
FAIR trh, po anglicky