Výsledky vyhľadávania pre trop strom aj plod

KÁVOVNÍK tropický strom, ktorého plody sa používajú na prípravu kávy
LIČI tropický ovocný strom aj s jedlými plodmi, pochádzajúci z Číny
PIMENTOVNÍK tropický ker alebo strom, ktorého plody sa sušia a používajú sa ako nové korenie