Výsledky vyhľadávania pre uhol geo

AZIMUT geodetický smerový uhol, druh geometrického uhla
INKLINÁCIA uhol sklonu medzi smerom vektora intenzity geomagnetického poľa a vodorovnou rovinou (geofyz.)
KVÁDER geometrické teleso, kolmý štvorboký hranol s pravouholníkovou podstavou, pravidelný rovnobežnosten