Výsledky vyhľadávania pre ukáž city

DEIXA priame poukazovanie na skutočnosť alebo na jej označenie v texte napr. osobnými, ukazovacími, vzťažnými zámenami, určitým členom a pod. (lingv.)