Výsledky vyhľadávania pre uo na o

APATIT fosforečnan vápenatý obsahujúci chlór alebo fluór, nerast
ARCHIPEL súostrovie, skupina ostrovov
ARCHIPELÁG súostrovie, skupina ostrovov
AVIZOVAŤ informovať, inštruovať, oboznámiť, oznámiť, poučiť, povedať, predniesť, prezradiť
BIBRACTE hlavné oppidum galského kmeňa Haeduov
BOZÓN vo fyzike každá častica s celočíselným spinom, napr. fotón, gluón, kaón, pión, gravitón
BREINER kanadský klavírny virtuóz, skladateľ, aranžér, dirigent, spisovateľ slovenského pôvodu (Peter, *1957)
CRICK anglický fyzik a biochemik, spoluobjaviteľ molekulovej štruktúry DNA, laureát Nobelovej ceny (Francis Harry, 1916-2004)
CUKAHARA japonský gymnasta (Micuo, *1947)
DUCCIO taliansky maliar, tiež Buoninsegna (1255-1319)