Výsledky vyhľadávania pre upa

Á LA HAUSSE špekulácia na stúpanie kurzu cenných papierov na burze
ABDUKCIA odtiahnutie, napr. paže od tela, odchýlenie, upaženie
ABDUKCIA odtiahnutie, odchýlenie, upaženie
ABOV bývalá župa, slovenské historické územie, náš historický kraj
ADAMEC český študent, ktorý sa upálil v Prahe na Václavskom námestí (Zdeněk, 1983-2003)
AIDIT indonézsky politik (Dupa Nusantra, 1923-1965)
AKUT stúpavý tónový prízvuk (ling.)
ÁLAHAUSSE špekulácia na stúpanie kurzu cenných papierov na burze
ALIŠPÁN zástupca župana, vicišpán (hist.)
ANČAR šípový jed získavaný z tropického stromu upas